Menu

Jiříkovské pověsti a historky

   

historky pověsti


Domovní znamení:

dřevěný had


 

Duch na hřbitově

u kostela


 Chytrák


Křivé svědectví


Loupežník Karásek

zvaný Pražák


Mezník

Modré světýlko na

Jiříkovské stezce


O umučeném sedlákovi
Obři na Jitrovníku
Pekelný důl
Pohřbený kostlivec
Pomsta provazochodcova

Šedý mužíček na

Jiříkovské stezce


Švédský sloup

Trpaslíci na

Šluknovském kopci


Začarovaný obraz

 Záhuba tygra Ferdy


 

 

Švédský sloup  

 

V letech 1701 - 1718 byla válka o španělský trůn. V Jiříkově byla ubytována vojska z Falce, Dánové i Wüertenbergové.

V Dolním Jiříkově u domu č.p. 101 stojí pískovcový sloup, který nám připomíná švédskou vojnu. V osadě Na Hemplu, která patřila k Sasku, byli ubytování Švédové. Jednoho dne přišel oddíl vojáků do Jiříkova, aby sehnal seno a slámu pro koně. Přišli k jednomu sedlákovi. Ten naříkal, skuhral a přísahal, že nic nemá. Švédský důstojník se dal přemluvit, uvěřil mu a odešli k sousedovi.

Ten jim otevřel ihned stodolu i dům. Neměl ani seno, ani slámu. Tu se ptali Švédové, kdo má zásoby. Nic netušící sedlák ukázal na sousedovic dům. Vrátili se. Šli hledat. Ve stodole bylo sena a slámy dost a dost.

Když poznal oklamaný švédský důstojník sedlákovu faleš, rozzlobil se a v rozčílení mu šavlí rozpůlil hlavu.

Na místě, kde se to stalo, stojí dnes památka, které říkáme Švédský sloup. Letopočet 1704, nápisy ze tří stran jsou nečitelné, začerněny. Dům - statek slouží jako chalupa a je velmi dobře udržován.  

 

Více o božích mukách "Švédský sloup" najdete na  zde...


 


Pověsti

Domovní znamení: dřevěný had
Duch na hřbitově u kostela
Chytrák
Křivé svědectví
Loupežník Karásek zvaný Pražák 
Mezník
Modré světýlko na Jiříkovské stezce

O umučeném sedlákovi
Obři na Jitrovníku
Pekelný důl
Pohřbený kostlivec

Pomsta provazochodcova
Šedý mužíček na Jiříkovské stezce
Švédský sloup
Trpaslíci na Šluknovském kopci
Začarovaný obraz

Záhuba tygra Ferdy     

Všechna práva vyhrazena  ©       Aktualizace: 29.12.2013           Copyright © 2005-13           petr.wittgruber@jirikov.info