Menu

Jiříkovské pověsti a historky

   

historky pověsti


Domovní znamení:

dřevěný had


 

Duch na hřbitově

u kostela


 Chytrák


Křivé svědectví


Loupežník Karásek

zvaný Pražák


Mezník

Modré světýlko na

Jiříkovské stezce


O umučeném sedlákovi
Obři na Jitrovníku
Pekelný důl
Pohřbený kostlivec
Pomsta provazochodcova

Šedý mužíček na

Jiříkovské stezce


Švédský sloup

Trpaslíci na

Šluknovském kopci


Začarovaný obraz

 Záhuba tygra Ferdy


 

 

Loupežník Jan Karásek Pražák - Pražský Honza

   

Jan Karásek se narodil v Praze, na Smíchově v roce 1765. Vyučil se truhlářem a řezníkem. Žil na Moravě, potom ve Slaném u Litoměřic. Zde kradl, dostal 4 roky vězení. Po návratu pašoval do Saska. Ve Chřibské byl chycen verbíři, odveden na vojnu do Litoměřic. Při přesunu pěšího pluku do Prahy utekl.

Usadil se ve Stolpenu v Sasku a živil se jako potulný obchodník. Oženil se s dívkou z Fukova a měl dceru Veroniku. Žena mu záhy zemřela. Jan Karásek se odstěhoval do Eibau. Tam ho poznali a chytili jako dezertéra a byl vrácen do vězení v Litoměřicích. Uprchl. Žil v Leutersdorfu v Sasku u hostinského Greibicha. Vzal si jeho dceru Magdalenu. Dal dohromady desítičlennou loupežnickou partu.

Byl znám jako Pražák nebo Pražský Honza. Z hospody v Leutersdorfu se vydávali na loupežnické výpravy. Jeho tlupa vypadala jako invalidé. Např. Wessel měl ochrnutou ruku, Engelmann měl jedno oko, Karel Budyšínský půl nosu, Koehler byl polohluchý, Fritz silně kulhavý.

Noční pochody dělali až 20 km dlouhé. Maskovali se falešnými vousy, načernili obličeje. Nikdy neloupili v kostele a přímo v Leutersdorfu.

 Zklapla klec. 1. 8. 1800 četa dragounů celou tlupu pochytala v Leutersdorfu. Vystavovali je tam a vybírali vstupné 1 groš. 8. 8. 1800 je pěšky, přivázané provazy za koně, transportovali do Budyšína. Jeho ženu Magdalénu odvedli později. 14. září 1801 první rozsudek zněl: 10x smrt lámání kolem, jeden 18 letý mladík dostal 5 let. Než přišel potvrzený rozsudek z Lipska, dva loupežníci utekli. 24. 5. 1802 druhý rozsudek: poprava oběšením, jen Neumann dostal lámání kolem. Žádali o milost a dostali doživotí. Před tím v Budyšíně stáli od 8 do 16 hodin na pranýři s tabulkou na prsou, co udělali. Po potvrzení rozsudku pro Karáska, byl onen odveden do Drážďan. Bylo mu 38 let. Ve vězení dostal 15 kilové okovy. V Drážďanech chodil jako vězeň na práci ven a lidé se na něho chodili dívat. Zuřil. Dokonce i ženu, která ho ukazovala dítěti zranil. Dvakrát se pokusil o útěk. Dostal samovazbu. Pak přikován k pryčně. Zemřel 14. 9. 1809.

V Jiříkově 1864 zemřela Karáskova milenka ve věku 84 let. 

 


 


Pověsti

Domovní znamení: dřevěný had
Duch na hřbitově u kostela
Chytrák
Křivé svědectví
Loupežník Karásek zvaný Pražák 
Mezník
Modré světýlko na Jiříkovské stezce

O umučeném sedlákovi
Obři na Jitrovníku
Pekelný důl
Pohřbený kostlivec
Šedý mužíček na Jiříkovské stezce
Švédský sloup
Trpaslíci na Šluknovském kopci
Začarovaný obraz

Záhuba tygra Ferdy     

Všechna práva vyhrazena  ©       Aktualizace: 29.12.2013           Copyright © 2005-13           petr.wittgruber@jirikov.info