Menu

Jiříkovské pověsti a historky

   

historky pověsti


Domovní znamení:

dřevěný had


 

Duch na hřbitově

u kostela


 Chytrák


Křivé svědectví


Loupežník Karásek

zvaný Pražák


Mezník

Modré světýlko na

Jiříkovské stezce


O umučeném sedlákovi
Obři na Jitrovníku
Pekelný důl
Pohřbený kostlivec
Pomsta provazochodcova

Šedý mužíček na

Jiříkovské stezce


Švédský sloup

Trpaslíci na

Šluknovském kopci


Začarovaný obraz

 Záhuba tygra Ferdy


 

 

Domovní znamení: dřevěný had

 

     Dřevěný a zděný jednoposchoďový dům, který se ničím neliší od ostatních v Jiříkově. Snad jenom tím, že na zahradě stojí barokní socha archanděla Michala. Nás však upoutá domovní znamení, které shlédneme ve špici štítu. O něm se vypráví:

    V domě č.p. 469 žil v prvním poschodí muž. V šerém přítmí pokoje pěstoval hady. Říkalo se muž s hady.

    Dole byl krám, skladiště a místnost pro nájemce obchodu. Krám si zpravidla pronajímaly ženy. Muž z prvního poschodí, muž s hady, jim činil záhy různé nabídky. Byl-li odmítnut, nájemkyně obchodu zemřely do rána tajemnou smrtí.

    Jedna žena také odmítla nabídku. Dokonce i k sňatku. Dlouho do noci přemýšlela v přízemní místnosti vedle krámu o svém počínání a nemohla usnout. Svítila do pozdní noci. Najednou spatřila, že shůry od strop lezou do místnosti hadi. Ulekla se, ale brzy pochopila, proč její předchůdkyně zmíraly tak tajemně. Utíkala pro velebného pána. Ten přišel a hodil do místnosti mezi hady nějaký medajlonek.

    Hadi se polekali a vrátili se zpět, odkud byli vyslání. Ráno našli lidé muže s hady mrtvého. Byl uštípán vlastními hady.

    Proto dnes je ve špici štítu dřevěný had ve svislé poloze hlavou dolů. 


 


Pověsti

Domovní znamení: dřevěný had
Duch na hřbitově u kostela
Chytrák
Křivé svědectví
Loupežník Karásek zvaný Pražák 
Mezník
Modré světýlko na Jiříkovské stezce

O umučeném sedlákovi
Obři na Jitrovníku
Pekelný důl
Pohřbený kostlivec
Šedý mužíček na Jiříkovské stezce
Švédský sloup
Trpaslíci na Šluknovském kopci
Začarovaný obraz

Záhuba tygra Ferdy


   

 


Všechna práva vyhrazena  ©       Aktualizace: 29.12.2013           Copyright © 2005-13           petr.wittgruber@jirikov.info