Domů

Staré důlní dílo - štola

   

 
 

O městě


Jiříkov na mapách


Seznam ulic


Historie Filipova


Důlní dílo - štola


 

V dolním Jiříkově pod kopcem zvaným Papičák se nachází starý granodioritový lom. Je vedle domu ul. Jiráskova 33. Důl byl provozován před rokem 1925, kdy měl být z důvodu špatné kvality horniny uzavřen. V jeho čelní stěně byla ke konci druhé světové války vyražena štola válečnými zajatci. Nedochovaly se žádné dokumenty a tak lze jen spekulovat o jejím účelu. Ale ke konci války se velmi často připravovaly úkryty pro obyvatelstvo...

Vchod do štoly byl zavalen někdy kolem konce války. Ale malým uvolněným otvorem tam si chodívaly hrát děti. V 70. letech při zemědělských pracích se to štoly probořil buldozer a tak proláklinu následně zasypali. Tím vznikl zával, ke kterému je štola přístupná.

Rozměry štoly jsou proměnlivé  přibližně šíře1.5-3 metry a výška  okolo 2 metrů, štola se několikrát  stáčí. Přibližně v dálce 75 metrů je zával. Co se nachází za závalem nelze doložit, ale mělo by tam být dalších přibližně 70 metrů štoly. Linie štoly kopíruje kopec východním směrem (k továrnám) a tak není pravděpodobné, že by ústila na německé straně, což se také nikdy nedoložilo.

     
     

V roce 2008 došlo k zabezpečení vstupu do této štoly. Byl odtěžen zával a byla nainstalována mřížová vrata. Při této příležitosti jsme v září 2008 s p. Nedomlelem celou štolu podrobně prozkoumali a nafotili. Byl to úžasný zážitek. Fotografie si můžete prohlédnout v této fotogalerii.

Ve štole je od roku 1995 prováděno pravidelné zimní sčítání netopýrů. Počet je stále velmi nízký. Zajímavý je nález vrápence malého (Rhinolophus hipposideros). Jedná se o nejsevernější známé zimoviště tohoto druhu na našem území.


04.2.2010  nalezen netopýr vodní 1x;  netopýr ušatý 2x;  teplota venku -0,4°C; teplota uvnitř 6°C
28.1.2011 nalezen netopýr vodní 1x; netopýr ušatý 1x; teplota venku 0,2°C; teplota uvnitř 7,9°C
14.1.2012 nalezen netopýr. ušatý 2x; teplota venku -2,2°C; teplota uvnitř 7,2°C; vlhkost 88%
19.1.2013 nalezen netopýr ušatý 1x ; vrápenec malý 1x; teplota venku -9,4°C ; teplota uvnitř 6,1°C; vlhkost 96%
04.1.2014 nalezen vrápenec malý 1x; teplota venku 7,6°C; teplota uvnitř 8,4°C; vlhkost 92,6%

netopýr ušatý - foto Jakub Juda

netopýr vodní - foto Jakub Juda

     
 
foto Petr Wittgruber - 10.9.2008    

Poděkování za poskytnutí materiálů panu Brzákovi a panu Judovi


Všechna práva vyhrazena  ©       Aktualizace: 06. 12. 2013           Copyright © 2005-17           petr.wittgruber@jirikov.info