Zmínky o kostelu i faře v Jiříkově spadají k roku 1346. Doba ani místo výstavby není známo, jisté ale je, že to byl kostelík malý a dřevěný. Dřevěný kostelík byl zasvěcen sv. Jiřímu a spravovaný mnichy z řádu Kazatelů. Tento řád podporovala sestra sv. Václava Zdislava, která pobývala v Jablonném v Podještědí. Když v roce 1524 přijali lidé luteránské učení, dostal se kostel do majetku protestantů a byl v něm až do r. 1664.

Zlom nastal po bitvě na Bílé hoře (8.11.1620), kdy zvítězili katolíci a protestanté se stěhovali do vedlejších saských měst. Pro nedostatek kněží zde 31.7.1664 vykonává šluknovský farář König po 140 letech první křest. Pod šluknovskou správou zůstává kostel až do r. 1669, kdy nadací kněžny Sophie Agnežky z Dittrichsteinu je kostel 27.5.1669 opět vysvěcen a 26.6.1669 nastupuje do farnosti nový kněz Tobias Michael Schetwitz. Obec se rozrůstá a kostel je již malý. Z popudu hraběnky Marie Ernestiny z Harrachu začala 26.6.1724 stavba kostela. Roku 1725 byl položen základní kámen a r. 1728 byl kostel dostaven italským stavitelem M. Rossim podle redukovaných plánů J. L. Hildebrandta. Wilhelm Jägr jej téhož roku zasvětil sv. Jiřímu. Hlavní oltářní obraz byl později namalován šluknovským malířem Dominikem Kindermanem.

Kostel je jednoloďový s užším, polokruhovitě ukončeným presbytářem a postranními prostorami. Celá loď je zaklenuta dvěmi poli plackové klenby. Vnitřní zařízení je barokní. Roku 1729 byla vystavěna u vchodu na starý hřbitov hřbitovní kaple. Kostelní věž byla až do roku 1890 cibulovitá. 13.března 1840 věž zapálil blesk a 7.12.1868 byla ještě více poškozena při bouři a vichru. Ale teprve 30.7.1890 je rozhodnuto stavět věž novou a hrotitou. Zároveň byl do hodin umístěn na věž směrem k Loučkám další ciferník věžních hodin. 3.9.1892 byly staré hodiny namontovány zpět do věžní pyramidy a 1.10. nasazen opravený prasklý zvon. V září 1894 bylo provedeno nové bednění a pokryta nově střecha. Restaurování vnitřních prostor kostela bylo započato v červnu 1904. Dokončena byla v roce 1906.

I když koncem 18. století řádila v okolí Jiříkova Karáskova loupežnická parta, tato však nikdy nekradla v kostelích. Přesto  byl kostel v průběhu staletí několikrát vykraden.

Poprvé byl vykraden 28. prosince 1770.

Podruhé 31. ledna 1829 lupiči zanechali uvnitř psa, který přivedl vyšetřovatele na stopu zlodějů a dovedl je do Saska do osady Na Hemplu (německá osada podél jiříkovského potoka, která navazuje na Dolní Jiříkov). Potrestáni byli doživotní káznicí.

Potřetí kostel vykradli 15. března 1838, kdy byl  ve Šluknově veliký požár. V Jiříkově zavládl veliký zmatek, neboť se všichni zabývali touto událostí, toho využili zloději a kostel vykradli. Nebyli odhaleni.

Naposledy byl kostel vykraden při opravě v roce1992, kdy byl mimo jiné zcizen překrásný betlém.