Tříkrálová sbírka

Foto Petr Wittgruber
V sobotu 7.1.2017 k nám zavítali v rámci Tříkrálové sbírky tři králové v doprovodu pana faráře Kujana. Letos to byl opravdový zážitek, chlapci se nestyděli a velmi krásně zpívali koledu. Pan farář napsal na dveře požehnání...
Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena CMB s udáním letopočtu. V Čechách obvykle KMB. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku... (www.pastorace.cz)
Foto Petr Wittgruber 2017 01 07-0657 Foto Petr Wittgruber 2017 01 07-0659 Foto Petr Wittgruber 2017 01 07-0661 Foto Petr Wittgruber 2017 01 07-0666
Foto Petr Wittgruber 2017 01 07-0678 Foto Petr Wittgruber 2017 01 07-0681 Foto Petr Wittgruber 2017 01 07-0683 Foto Petr Wittgruber 2017 01 07-0684
Foto Petr Wittgruber 2017 01 07-0694 Foto Petr Wittgruber 2017 01 07-0700