Novoroční cena

Hned první sobotu po Novém roce se v tělocvičně ZŠ sešli střelci ze širokého okolí k již tradiční soutěži ve střelbě ze vzduchových zbraní. Počasí přálo a tak byla účast velmi dobrá. 20 dětí ve věku 10 až 14let střílelo 30 ran vleže, 24 střelců polohu vstoje. V kategorii do 12 let zvítězila Kateřina Mikulčíková z Liberce nástřelem 297b., na druhém
místě byla Anna Kubrová z Ruprechtic 295b. a na třetím místě Richard Jarábek z domácího SSK Jiříkov, novým osobním rekordem a skvělým výsledkem 291b. S velmi pěkným výsledkem 281b. se na 6. místě umístil další domácí střelec Jan Helikar. Oba podávají velmi stabilní vysoké výsledky a určitě se neztratí i na dalších soutěžích, které je čekají v nejbližším období. Kategorii do 14 let dominovala Sabina Dajčarová ze Slatiny Brno absolutním nástřelem 300bodů. Následovali ji Martin Pírek z Manušic 298b. a Josef Kubr z Ruprechtic 293b. V disciplíně 60 ran vstoje obsadil nejvyšší příčku Jaroslav Špitálský z Manušic s vynikajícím výkonem 584b. Druhé místo vybojoval Petr Janoušek z Ruprechtic 547b. a jako třetí se umístil Jiří Kafka z domácího SSK Jiříkov s nástřelem 537b. Ve čtvrté disciplíně tohoto soutěžního dne, kterým bylo 40 ran vstoje, zazářila
mistrovským výkonem 395b. Jana Lauermannová z Liberce. Vynikající výsledky podali i druhá Vlasta Bartoníčková z Manušic 388b. a třetí Radek Mikulčík z Liberce nástřelem 386b. Na jiříkovské soutěži byly dosaženy opravdu vysoké výsledky, což svědčí o stoupající úrovni střelců ale i soutěže, které je stále více oblíbená. Děkujeme touto cestou ZŠ Jiříkov za vstřícný přístup a umožnění konání této soutěže i tréninků mládeže. Velký dík patří také Městu Jiříkov za finanční podporu Sportovně střeleckého klubu Jiříkov.
Ing. Roland HaseFoto Petr Wittgruber 2015-01-03 169 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2015-01-03 178 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2015-01-03 173 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2015-01-03 171 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov
Foto Petr Wittgruber 2015-01-03 170 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2015-01-03 172 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2015-01-03 174 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov Foto Roland Hase 0193 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov
Foto Petr Wittgruber 2015-01-03 176 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov Foto Roland Hase 0206 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2015-01-03 175 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov Foto Roland Hase 0195 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov
Foto Roland Hase 0197 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov Foto Roland Hase 0201 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov Foto Roland Hase 0204 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov Foto Roland Hase 0207 Novoroční cena Jiříkova ve střelbě ze vzduchových zbraní                sobota 3.1.2015, Jiříkov
vizitka