Oprava Božích muk "Švédský sloup"

Foto Petr Wittgruber
V pátek 4. 4. 2014 jsme se vypravili ve složení Petr Wittgruber, paní Račanská (překladatelka), pan Hegewald ze Žitavy i s manželkou (germanista - rozluštil nápisy) na návštěvu restaurátora pana Kubišty, který opravuje naši největší jiříkovskou památku ve své dílně v Krásné Lípě. Vysvětlil nám postup prací a také probrali a domluvili další postup. Pan Kubišta nás seznámil, jakým zajímavým způsobem byla upevněna vrchní kaplička na sloupu. Toto velmi pevné spojení ovšem způsobilo velké problémy při rozebírání. Po sestavení sloupu byl středový ocelový čep zalit tekutým olovem a to malým otvorem v kapličce.
V současnosti je celý sloup očištěný a vytmelený. Pokračovat se bude v začištění opravených míst a jejich retuší, dále v kompletním obnovením nápisů, vyrobí se také nové delší nerezové středové čepy, aby sloup byl stabilnější a také nové boční kramle, které zajišťují sloup.
Nikdo z nás už nezažil tento sloup kompletní a tak už brzy, kromě restaurovaného kamenného sloupu a čitelného textu, budou po dlouhých letech doplněny ve vrcholové kapličce i čtyři obrázky s motivy umučení Krista a úplně na vrcholu bude zářit pozlacený čtyřiceticentimetrový dvouramenný patriarší kříž.
Začátkem května se tyto Boží muka v plné kráse vrátí na své místo do Dolního Jiříkova, kde byl před 310 lety postavem…2014-04-04 001 Oprava "Švédského sloupu"                                          pátek 4.4.2014, Krásná Lípa 2013-12-03 002 Oprava "Švédského sloupu"                                          pátek 4.4.2014, Krásná Lípa 2014-04-04 018 Oprava "Švédského sloupu"                                          pátek 4.4.2014, Krásná Lípa 2014-04-04 003 Oprava "Švédského sloupu"                                          pátek 4.4.2014, Krásná Lípa
2014-04-04 019 Oprava "Švédského sloupu"                                          pátek 4.4.2014, Krásná Lípa 2014-04-04 004 Oprava "Švédského sloupu"                                          pátek 4.4.2014, Krásná Lípa 2014-04-04 020 Oprava "Švédského sloupu"                                          pátek 4.4.2014, Krásná Lípa 2014-04-04 016 Oprava "Švédského sloupu"                                          pátek 4.4.2014, Krásná Lípa
2014-04-04 017 Oprava "Švédského sloupu"                                          pátek 4.4.2014, Krásná Lípa 2014-04-04 023 Oprava "Švédského sloupu"                                          pátek 4.4.2014, Krásná Lípa