Poutní mše 2007

Foto Antoním Forbelský
V sobotu 13. ledna 2007 ve 4.00 h. ráno se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskutečnila slavnostní poutní mše k výročí zjevení Panny Marie.
mse bazilika filipov 2007-01-13-01 Informační tabule - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-02 Před bazilikou - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-03 Detail erbů - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-04 Bazilika - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský 
mse bazilika filipov 2007-01-13-05 Hlavní oltář - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-06 Svíčky - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-07 Lůžko uzdravené Magdalény Kade - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-08 V sakristii - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský 
mse bazilika filipov 2007-01-13-09 Průvod kněží - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-10 Před oltářem - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-11 Příchod z kaple - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-12 Zpráva o uzdravení - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský 
mse bazilika filipov 2007-01-13-13 Modlitba u oltáře - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-14 Socha Panny Marie - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-15 Slova Panny Marie - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-16 Průvod k oltáři - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský 
mse bazilika filipov 2007-01-13-17 Detail průvodu - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-18 Okuřování - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-19 Přivítání místním správcem - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-20 Detail přivítání - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský 
mse bazilika filipov 2007-01-13-21 Pozdrav v německém jazyce - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-22 Kněží - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-23 Úvodní slovo - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-24 Modlitba v češtině - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský 
mse bazilika filipov 2007-01-13-25 Motlitba v němčině - Filipovská bazilika 13.ledna 2007... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-26 Koncelebranté - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-27 Detail koncelebranté - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-28 Čtení - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský 
mse bazilika filipov 2007-01-13-29 Lektor - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-30 Před evangeliem - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-31 Kněží - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-32 Kázání v češtině - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský 
mse bazilika filipov 2007-01-13-33 Biskup Pavel Posád - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-34 Věřící - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-35 Kázání v němčině - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-36 Biskup Josef - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský 
mse bazilika filipov 2007-01-13-37 Přímluvy - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-38 Celkový pohled - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-39 Kněží - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-40 Trojice - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský 
mse bazilika filipov 2007-01-13-41 Slova díků - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-42 Zpěv - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-43 Po mši svaté - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-44 Ikona - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský 
mse bazilika filipov 2007-01-13-45 Ocenění spolupráce - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-46 Blahopřání - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský  mse bazilika filipov 2007-01-13-47 Poutníci ze Slezka - Filipovská bazilika 13.ledna 2007 ... foto: Antonín Forbelský