Domů

Jiříkovské chráněné památky

   

Významné stavby


Jiříkovské mlýny


 

Chráněné památky


 


 


 

 

Nemovité kulturní památky tvoří nejznámější a širokou veřejností nejvíce vnímanou část památkového fondu České republiky. Najdeme zde hrady a zámky,  ale také i obyčejné chalupy či jen Boží muka. Více o památkách najdete na stránkách http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php 

Také v  našem městě najdete několik památkově chráněných objektů.


kostel svatého Jiří

Číslo rejstříku ÚSKP: 14939/5-3767

Identifikátor záznamu (IdReg) : 125360

Zapsáno: 3.5.1958

stavba 1. kostel sv. Jiří
stavba 2. márnice
pozemek bez ochrany, ohradní zeď se čtyřmi branami a třemi schodišti, soubor 14 zastavení křížové cesty


 sousoší

Památkou od : 3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP : 47691/5-3768
Obec: Jiříkov
Část obce: Starý Jiříkov
Ulice,nám: Náměstí
Číslo popisné:
Číslo orientační:
Identifikátor záznamu (IdReg) : 160632


fara

Památkou od: 3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP : 52253/5-3769
Obec: Jiříkov
Část obce: Starý Jiříkov
Ulice,nám.: Náměstí
Číslo popisné: 5
Číslo orientační:
Identifikátor záznamu (IdReg): 124922


 venkovská usedlost

Památkou od : 3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP : 39137/5-3770
Obec: Jiříkov
Část obce: Starý Jiříkov
Ulice,nám.: Náměstí
Číslo popisné: 4
Číslo orientační:
Identifikátor záznamu (IdReg) : 151154

Popis stavby z 60. let  Středně velká usedlost stavebně spojená s č. 3 v řadovou zástavbu uzavírající na západní straně náměstí. Do náměstí orientované okapovým vstupním průčelím. Oblast severočeského domu. Materiálem je žulové zdivo, dřevo, břidlice. Usedlost tvoří obytný dům bez dalších hospodářských stavení. Za domem dvorek s novodobou kolnou. Před průčelím malá ozdobná zahrádka.

Obytný dům - trojdílný rozvinutý dům komorového typu. Ze střední síně v přední části zalomené plochostropé zděné omítané, vpravo obytná světnice s trámovým záklopovým stropem roubená, zevnitř omítaná. Vlevo v zadní části síně vstup do dvou komor zděných plochostropých. Při levé stěně síně v přední části obedněné zalomené schody do patra (nová úprava). Síň průchozí do dvorku přes bedněný koridor pod pavlačí v patře. V horním patře přebudováním na bytovou jednotku téměř setřena původní dispozice ze střední síně po obou stranách obytné místnosti plochostropá, omítané. Do dvora ze síně přístupná bedněná pavlač. Krov sedlové střechy a polovalbou tvoří hambalková soustava s jednoduchou stolicí podélně zavětrovanou. Půda po úpravách interiéru patra nepřístupná.

Štítové průčelí - v přízemí roubené se třemi poli segmentové podstávky o nestejné šířce polí. Vodorovně obedněno prkny s drážkami včetně oblouků podstávky. Tři okenní osy, okna dvoukřídlá s prkénkovou šambránou se secesními prvky. Patro hrázděné, obedněné a obité ozdobně břidlicí. Tři okenní osy, okna dvoukřídlá, lemování lištami jednoduché. Štít s polovalbou ozdobně obložen břidlicí. Dvě půdní okénka dvoukřídlá lemovaná profilovanými římsami.

Vstupní okapové průčelí - v pravé části přízemí roubené se třemi poli podstávky upravené do segmentů. Vodorovně obedněno prkny s drážkou včetně segmentů podstávky. Tři okenní osy, okna dvoukřídlá s prkénkovou secesně zdobenou šembránou. Ve zděné části přízemí ve středu domu vstupní dvoukřídlé dveře v kamenném ostění. Křídla výplňová bohatě zdobená v secesní formě. Nad dveřmi nízký jehlancový přístřešek kovový s plochami skleněnými. Na kovových konzolách . Vedle vlevo okno do síně v kamenném ostění s mřížkou (úpravy stejného období jako ost. okna a dveře). V levé části přízemí v hladce omítané stěně jedno novodobé třídílné okno bez lemování. Patro domu bedněné s obitím břidlicí se sedmi okenními osami, okna dvoukřídlá jednoduše lemovaná. V ploše střechy tři vikýře se sedlovým zastřešením a dvoukřídlými okénky. Krytina střechy eternitová.

Zadní okapové průčelí - v přízemí po levé straně roubení se dvěma poli podstávky a dvěma okeními osami vodorovně obedněné prkny a dodatečně obloženo břidlicí. V úseku síně přístavek záchodu, který pokračuje bedněným přístavkem zakrytým pultovou střechou krytou břidlicí. Nad ním v patře bedněná pavlač osvětlená třemi dvoukřídlými okny, pod sjetou střechou. V patře v levé části hrázděná stěna obitá břidlicí bez oken. Střecha krytá eternitem. Vnější údržba minimální,  v současné době (2013) je obytné jen přízemí,


venkovská usedlost

Památkou od : 3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP : 13857/5-3771
Obec: Jiříkov
Část obce: Starý Jiříkov
Ulice,nám.: Náměstí
Číslo popisné: 3
Číslo orientační:
Identifikátor záznamu (IdReg) : 124183

Popis stavby z 60. let Středně velká stavebně spojená usedlost s vedlejším č. 4 v řadovou zástavbu uzavírající na západní straně náměstí. Do náměstí orientované vstupními okapovými průčelími. Oblast severočeského domu. Materiálem je žulové zdivo kombinované s cihelným, dřevo, lepenice a břidlice. Usedlost tvoří obytný dům s větší novější přístavbou zděnou, tvořící zadní dvorní trakt domu. Za domy minimální dvorky městského typu bez oplocení.

Obytný dům - trojdílný rozvinutý dům komorového typu. Ze střední široké přízemní síně po levé straně vstup do roubené zevnitř omítané světnice (původně snad šenkovna) s rámových záklopovým stropem s bohatou profilací. Průchozí do dalšího sálku v novější přístavbě. Ze síně na pravou stranu plochostropá velká komora (snad krám). Síň průchozí do přístavby, zde skladovací a sociální prostory novodobě řešené bez památkového charakteru. Při pravé stěně zděné síně kamenné schody do patra do spodní části zalomené a otevřené. V patře horní síň s trámových záklopovým stropem novodobě pobitým. Po obou stranách síně bývalé obytné pokoje přestavěny na dva samostatné byty, plochostropé, hráz., stěny zevnitř omítané, nové zděné příčky. V patře zděné přístavky další byt.

Další rameno schodů dřevěných při pravé straně horní síně vede do podkrovního prostoru. V sedlové střeše tvořené krovem hambalkovým s jednoduchou podélně zavětrovanou stolicí do štítu vestavěny dvě komory. Technologií lepenicových rohoží přichycených na spodní stranu krokví. Zevnitř hladké omítané stěn včetně podhledů. Na hlavní původní krov navazuje pultová střecha dvorního přístavku. Podsklepeno valeně zaklenutým sklepem pod pravou polovinou domu, sklep přístupný ze zadní části síně.

Štítové průčelí - v přízemí roubené se třemi poli segmentové podstávky o nestejné šířce. Vodorovně obedněno prkny s drážkami včetně segmentů podstávky. Novodobá nepůvodní třídílná okna. Patro hrázděné ozdobně obité břidlicí. Tři okenní osy, levé krajní okno třídílné s nedělenými křídly. Jednoduché lemování lištami. Štít s plovanou ozdobně vykládaný břidlicí. Dvě okna dvoukřídlá. Při levé straně navazuje patrová zděná omítaná přístavba pod pultovou střechou. Patro vodorovné bedněné. Trojúhelný štít kryt břidlicí.

Vstupní okapové průčelí - v přízemí v obytné a vstupní části vlevo roubené s pěti poli segmentové podstávky o nestejném rozpětí. Ve třech krajních polích novější třídílná okna. Ve čtvrtém vstupní dveře s výplňovým novějším křídlem v deštěném ostění. v pátém jedno čtvercové okno s podokenní římsou. Celá část s podstávkou vodorovně obedněna užšími prvky. Pravá část přízemí zděná omítaná s novodobým velkým otvorem výkladcových dimensí. Patro hrázděné obedněné a ozdobně pobité břidlicí. Šest okenních os, okna dvoukřídlá jednoduchá s jednoduchým lemováním lištami. Sedlová střecha s polovalbou u štítu se třemi vikýři se sedlovým zastřešením a dvoukřílými okny. Krytina eternitová.

Zadní okapové průčelí - v celé stěně navazuje novodobá přístavba. Ve štítovém průčelí stavebně navazuje vedlejší dům.

Minimální údržba a hrubé závady ve způsobu úprav.  V současnosti (2013) je využito přízemí pro klub důchodců a na vršku jsou zcela neobyvatelné byty.


 venkovská usedlost

Památkou od : 3.5.1958
Obec: Jiříkov
Část obce: Starý Jiříkov
Ulice: Tylova
Číslo popisné: 8
Číslo orientační:
Identifikátor záznamu (IdReg) : 145434

stavba 1. venkovská usedlost

pozemek bez ochrany, socha Krista

Využíváno  pro trvalé bydlení. V roce 2013 provedeny restaurátorské práce na soše Krista a zbudována nová část oplocení z ulice.


 venkovská usedlost

Památkou od : 3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP : 26935/5-3774
Obec: Jiříkov
Část obce: Starý Jiříkov
Ulice.: Filipovská
Číslo popisné: 507
Číslo orientační: 7
Identifikátor záznamu (IdReg) : 138145

 

Popis stavby z 60. let Středně velká řemeslnická usedlost volně stojící v ulicové zástavbě městečka. Štítově orientováno kolmo k sousední komunikaci. Oblast severočeského domu. Materiálem je žulové lomové zdivo a dřevo. Usedlost tvoří obytný dům bez dochovaných hospodářských stavení. Za domem užitková zahrada. Oplocení dřevěné.

Obytný dům - trojdílný rozvinutý patrový dům komorového typu. Řemeslnická usedlost. Ze střední zděné plochostropé síně v levé části vstup do obytné světnice s trámovým záklopovým stropem. Stěny roubené. Za světnicí navazuje ze síně přístupná komora s trámovým záklopovým stropem předělená na koupelnu a sklípek. Po pravé straně bývalá hlavní obytná světnice roubená, s vnitřním omítnutím dodatečně dělená lehkou příčkou na dva obytné prostory. Trámový záklopový strop s úpravami podhledu. V závěru síně průchod zděným přístavkem, v něm tři prostory sklenuté na placky. Vlevo komora s jedním polem klenutí, vedle průchozí koridor navazující na síň vpravo komora – prádelna se dvěma poli placky do pasu. Při levém předním rohu síně zalomené schody do patra. Z horní síně bedněný přístěnek. Další rameno zalomeného schodiště vede do půdy. Krov sedlové střechy tvoří hambalková soustava s jednoduchou podélně zavětrovanou stolicí.

Štítové průčelí - v přízemí roubené z trámů mohutných dimenzí. Podstávka upravená do oblouků se sloupy barokně tvarovanými. Tři okenní osy, okna dvoutabulková, jednoduše lemovaná s podokenní římskou. Profilovaná římsa nese svisle bedněné (hrázděné) patro se třemi okenními osami, okna stejná jako v přízemí. Svisle bedněný štít při základně s laloky kryjícími zhlaví vaznic. V horní třetině horizontálně dělen. Ve štítě dvě okna šestitabulková s prkénkovou šembránou secesně tvarovanou. Ve vrcholu dva větrací čtvercové průduchy.

Vstupní okapové průčelí - v přízemí po pravé straně vstupu roubená stěna se třemi poli obloukové podstávky s barokně tvarovanými sloupy, tři okenní osy, okna dvoutabulková s lištovým profilovaným rámováním a podokenní římsou. Ve zděné vstupní části vstup v kamenném žulovém ostění s rovným zápražím s klenákem. Dveřní křídla výplňová ( z vnitřní strany kování barokního tvaru). Po pravé straně vstupu okno do síně dvoutabulkové v kamenném ostění. Po levé straně stejně řešené okno. Stěna omítaná hladkou omítkou. Vlevo roubená stěna se dvěma poli podstávky a dvěma okny, úprava koresponduje s pravou částí přízemí. Patro hrázděné svisle bedněné se šesti okenními osami, okna upravená secesním rámováním jako ve štítovém průčelí. V ploše sedlové břidlicí kryté střeše tři sedlově zakryté vikýře s šestitabulkovými okny, nad nimi další dva menší s okny čtyřtabulkovými. Při levé části domu navazuje bedněný přístavek pod jedním zastřešením na výšku obou pater.

Zadní okapové průčelí - s vysunutým zděním přístavkem pod sjetou střechou krytou břidlicí a eternitem. Vpravo bedněný přístavek. Zadní štítové průčelí celé svisle bedněné - přístavek. Udržováno pro trvalé bydlení.

 


 venkovská usedlost

Památkou od : 8.4.2015
Číslo rejstříku ÚSKP : 105604
Obec: Jiříkov
Část obce: Starý Jiříkov
Ulice.: Náměstí
Číslo popisné: 586
Číslo orientační: 10
Identifikátor záznamu (IdReg) : 554810704

 

 

Chráněn je dům, kůlna a pozemky


Všechna práva vyhrazena  Copyright © 2005-13    Aktualizace: 14.02.2016    petr.wittgruber@jirikov.info   www.jiříkov.eu aneb jak se žije v Jiříkově podle Petra Wittgrubera